Het videorecorder beleidsplan

Hoeveel?

Hoeveel recorders zullen uiteindelijk voor de gehele school moeten worden aangeschaft? De Minister van Onderwijs heeft onlangs in de Tweede Kamer gesproken over een "penetratiegraad" van één videorecorder op honderd leerlingen. Als wij als school willen laten zien dat we een goed videorecorderbeleid voeren kunnen we echter verder gaan en zeggen dat wij een penetratiegraad voorstaan van bijv. één videorecorder per 75 leerlingen. In dat geval zullen we wel uit eigen middelen moeten bijpassen.