Het videorecorder beleidsplan

Toekomst

Nu wordt er nog veel gewerkt met antennes. In Amerika en andere landen is er echter al een ontwikkeling gaande waarbij gebouwen onderling verbonden kunnen worden met behulp van een kabel. Daarmee moet het op termijn mogelijk zijn om ook video-signalen over grotere afstand via een kabel te versturen. Dan wordt het dus mogelijk om bijv. één videoband aan te schaffen die op meerdere locaties tegelijk vertoond kan worden. We spreken in zo'n geval over een VVN, een Virtueel Video Netwerk. U kunt zich voorstellen wat een kostenbesparing dat met zich meebrengt. Het is goed om systeembeheer dit soort ontwikkelingen op de voet te laten volgen. Misschien is het zelfs wenselijk een zgn. video-stuurgroep in het leven te roepen, die de invoering van video in het onderwijs kan begeleiden en sturen.