Het videorecorder beleidsplan

Voor wie?

Wie zullen we laten werken met de videorecorder? Is het een apparaat dat je al kunt inzetten bij de eerste jaars groepen of moet het in eerste instantie voorbehouden zijn aan oudere jaars die al wat zelfstandiger zijn? Misschien lopen we ook veel te snel van stapel en moeten we in het eerste jaar van invoering eerst docenten kennis laten maken met dit nieuwe medium, zodat zij kunnen bepalen voor welke groepen dit het beste gebruikt kan gaan worden. Daarbij zullen we erop voorbereid moeten zijn dat docenten eerst argwanend en wantrouwend zullen zijn. "Als zo'n ding er komt kan ik mijn baan wel opzeggen. Leerlingen kijken veel liever t.v. dan naar mij te luisteren." Het wordt ook gezien als bedreiging van de werkgelegenheid. Eén keer een les op video opnemen en je kunt hem oneindig afdraaien, de docent kan wel inpakken.