Het videorecorder beleidsplan

Waar?

Waar zal de videorecorder het beste ingezet kunnen worden? Afhankelijk van het aantal videorecorders dat uiteindelijk aangeschaft zal gaan worden is het de vraag waar we deze apparaten gaan plaatsen. Zetten we er één neer voor in de kantine of misschien in de sportzaal, of moeten ze op een zgn. videokarretje waarmee ze van de ene naar de andere plaats gereden kunnen worden? De technologie is vrij ingewikkeld en kwetsbaar en dat pleit ervoor om de videorecorder een vaste plek te geven. Wat voor konsekwenties heeft dat echter voor bijv. het rooster en hoeveel leerlingen kunnen er in zo'n geval gebruik van maken? Misschien kan er niet één beleid zijn voor de totale school maar hangt het ook af van een bepaalde locatie. De praktijk zal moeten uitwijzen waar uiteindelijk de videorecorder het beste tot zijn recht komt.