Het videorecorder beleidsplan

Wat?

Wat denken we precies allemaal te kunnen doen met zo'n videorecorder? In de eerste plaats lijkt het apparaat uitermate geschikt te zijn voor het vertonen van videobanden. Deze banden kunnen kant en klaar worden ingekocht maar ook zelf worden opgenomen! Daarnaast is het mogelijk om samen met een zgn. video-camera zelf beelden op te nemen. Dat opent mogelijkheden die er voorheen niet waren of moeilijk en duur (denk aan Super 8mm) zijn. In beide gevallen zal een team van deskundigen zich moeten buigen over welke videobanden er al zijn, welke er moeten worden aangekocht of eventueel zelfs in eigen beheer gemaakt moeten worden. De kosten zullen daarbij ook een belangrijke rol spelen