Het videorecorder beleidsplan

Welke?

Welke videorecorders moeten we aanschaffen? Er blijken verschillende systemen te bestaan, zoals Betamax (van Sony), Video 2000 (van Philips) en dan nog VHS (van een aantal Japanse bedrijven). In verband met de mogelijkheid van uitwisselen van zgn. videobanden met andere scholen en instellingen is het van het grootste belang te komen tot één bepaalde standaard. Nu is het nog heel moeilijk in te schatten welke standaard het gaat worden. We kunnen afwachten en zien hoe de markt zich ontwikkelt of van elk systeem één apparaat kopen om te zien welk het beste is. Daarbij dient vermeld dat de ontwikkelingen heel snel zullen gaan en nu nog niet voorspeld kan worden wat we over bijv. 5 jaar nodig zullen hebben.